TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẠO ĐỨC
ĐẠI HỌC KHXH&NV – ĐẠI HỌC QUỐC GIA. HCM


1. Tên giao dịch, ngày thành lập và trụ sở  của Trung tâm

- Tên tiếng Viết: Trung tâm Nghiên cứu Đạo đức.

- Tên giao dịch quốc tế: Center  for the Study of Ethics (CSE).

- Thành lập theo quyết định số 380/QĐ - XHNV-TCCB, ngày 27/5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG.HCM.

- Trụ sở chính:  P10.04 – P10.05, Nhà Điều hành ĐH KHXH&NV. 

2.  Ban Giám đốc Trung tâm

- Giám đốc:                 TS. Trương Thị Thu Hằng

- Phó Giám đốc:          TS. Nguyễn Thị Ái Tiên

3. Nhiệm vụ của Trung tâm

1). Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu về lĩnh vực đạo đức, đạo đức học.

2). Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu đạo đức mang tính chuyên nghiệp. 

4. Chức năng của Trung tâm

1). Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu những học thuyết đạo đức lớn trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là những học thuyết đã, đang và sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống của dân tộc Việt Nam, những học thuyết chi phối đời sống của các dân tộc đang là đối tác hoặc sẽ là đối tác của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

2). Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3). Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu dự báo về sự biến chuyển thang giá trị chung, thang giá trị riêng trong sự biến động đa chiều, đa dạng của đời sống xã hội.

4). Tổ chức, hợp tác với các tổ chức khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, bồi dưỡng chuyên đề thuộc lĩnh vực đạo đức, đạo đức học.

5). Hợp tác trao đổi tài liệu, trao đổi cán bộ nghiên cứu, tham quan, thực tập, thực tế với các tổ  chức khoa học trong và ngoài nước.

6). Đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu đạo đức học mang tính chuyên nghiệp.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.