28/05/2018
Buổi nói chuyện chuyên đề về những giá trị văn hóa cốt lõi làm nên triết lý kinh doanh, tinh thần đạo đức Nhật Bản trong hoạt động kinh doanh bền vững với  đại diện các doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Đạo đức học (Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG) và Viện Nghiên cứu đạo đức (Nhật Bản). 
The 3 rd International Confernce on Basic Education and Early Childhood

International Conference on Basic Education and Early Childood (ICONBEC) held periodically a year by Indonesia University of Education, Serang Campus. This International Conference has been held since 2016. in 2018 is the 3rd International 

Grand Theme
1. International intergration
2. Technology in Education
3. Hybird Education

Keynote Speakers
David Laming (CfBT Brunei Dausslam)
Jiraporn Chano (Mahasarakham University, Thailand)
Chi Cheng (Roy) Wu (Tainan University, Taiwan)
Phan Thi Hong Xuan (HCMUSSH, Vietnam National University, Vietnam)
Important Dates
Deadline of abstract submission : April 6,
Information of abstract acceptance : April 27,
Deadline for Submission : June 8,
Information of full paper acceptance : June 15,
Deadline for registration : June 15,
Conference day : June 30,
Contact and More Information
Email : i-conbec@upi.edu
Website :iconbec.conference.upi.edu


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.