Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05 – CT/TW của Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/12/2016, tại Hội trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 cho cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi Thủ trưởng cơ quan quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, PGS.TS.Vũ Tình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo đức, Giảng viên cao cấp, Báo cáo viên cấp Thành – Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày một số kiến thức cơ bản về khoa học đạo đức; đạo đức của người Việt Nam truyền thống, sự kế thừa, phát triển của Hồ Chí Minh; yêu cầu sự vận dụng, tiếp tục kế thừa và phát triển của người Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Theo ông, học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải học để làm y như những gì Hồ Chí Minh đã làm mà học tư tưởng và tấm gương của Người để vận dụng cho phù hợp với từng việc cụ thể trong từng bối cảnh cụ thể;

là học để sống có thủy, có chung, có lòng khoan dung với đồng bào, đồng chí; 
là học để biết kính già, yêu trẻ; biết sống khiêm tốn, giản dị, biết giữ thuần phong, mỹ tục của dân tộc mình; 
là học để có tâm hồn phong phú, có phong thái tự tin, có thái độ rõ ràng, kiên định, biết làm chủ mình trong mọi tình thế;
là học để có đức tự học, có khát vọng tự học,có năng lực tự học để làm giàu trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái của mình; v.v.
PGS.TS.Vũ Tình cũng cho rằng học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng không phải để mình trở thành con người hoàn thiện, hoàn mỹ 100%, cũng không thể có con người hoàn thiện, hoàn mỹ 100 % mà học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi người ngày hôm nay hoàn thiện hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ hoàn thiện hơn ngày hôm nay.


Một số hình ảnh trong Hội nghi:

 


 

PGS.TS.Vũ Tình tại Hội nghị


 

 

PGS.TS.Vũ Tình và các chiên sỹ công an trong giờ nghỉ

 

 

PGS.TS.Vũ Tình và Ban tổ chức Hội nghị

 

VP. Trung tâm NCĐĐ


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.