Hoạt động bồi dưỡng kiến thức

Từ ngày 28/5/2016 đến ngày 10/7/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ đã tồ chức “Lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính” của Bộ. Tại lớp bồi dưỡng này,  PGS.TS.Vũ Tình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo đức đã truyền đạt một số kiến thức cơ bản về đạo đức học và đạo đức học ứng dụng trong bối cảnh xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay.
Bài giảng đã đi vào những vấn đề cốt lõi nhất của đạo đức học như nội hàm, ngoại diên khái niệm “đạo đức”; cấu trúc của đạo đức; nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng của đạo dức; những phạm trù đạo đức cơ bản; những quy luật chi phối quá trình hình thành, phát sinh, phát triển đời sống đạo đức cá nhân cũng như đời sống  đạo đức xã hội; những nguyên tắc xác định giá trị đạo đức của hành vi trong cuộc sống của mỗi người, mỗi cộng đồng xã hội,  v.v.
Bài giảng cũng đã hệ thống lại mục đích, yêu cầu, lộ trình thực hiện “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, đặc biệt gắn yêu cầu của cuộc vận động này với đạo đức công vụ và việc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.
PGS.TS.Vũ Tình cũng đã trao đổi với học viên nhiều vấn đề về sự biến đổi thang giá trị trong bối cảnh hiện nay và việc giữ gìn, phát huy đạo đức truyền thống của dân tộc. 


Một số hình ảnh trong lớp bồi dưỡng:


 

PGS.TS.Vũ Tình và  “Lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính” của Bộ Nội vụ


 

PGS.TS.Vũ Tình trao đổi với học viên sau giờ lên lớp.VP. TRUNG TÂM NCĐĐ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.