28/05/2018
Buổi nói chuyện chuyên đề về những giá trị văn hóa cốt lõi làm nên triết lý kinh doanh, tinh thần đạo đức Nhật Bản trong hoạt động kinh doanh bền vững với  đại diện các doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Đạo đức học (Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG) và Viện Nghiên cứu đạo đức (Nhật Bản). 
Hội nghị tập huấn chuyên đề

Ngày 25 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS.Vũ Tình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo đức, Th.S. Nguyễn Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo đức Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TTNCĐĐ – ĐHKHXH&NV) và đoàn cán bộ thuộc Viện Nghiên cứu đạo đức Nhật Bản (Viện NCĐĐ Nhật Bản) đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo chuyên đề “Giáo dục đạo đức trong thanh niên” do Thành Đoàn tổ chức. 
Trong Hội nghị, PGS.TS.Vũ Tình  đã trình bày báo cáo về một số vấn đề cơ bản của Đạo đức học, những yếu tố tác động đến quá trình hình thành phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam truyền thống và những yêu cầu cơ bản đối với người Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. 
GS.TS. Ota Masakatsu thuộc Viện NCĐĐ Nhật Bản đã giới thiệu  những cách tiếp cận về đạo đức ở nước Nhật, về phương pháp người Nhật giáo dục và thực hành giáo dục đạo đức cho thanh niên. 
Sau hai báo cáo chuyên đề, Hội nghị đã có buổi đối thoại giữa những người tham dự với TTNCĐĐ ĐHKHXH&NV và Viện NCĐĐ Nhật Bản. PGS.TS.Vũ Tình, Th.S.Nguyễn Thu Hương, GS.TS. Ota Makatsu, Sadakata Masahiko, Ichikawa Atsuschi đã trả lời nhiều câu hỏi của cán bộ làm công tác tuyên giáo của Thành Đoàn liên quan đến đạo đức,  giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Việt Nam và Nhật Bản.

Đoàn cán bộ Nhật Bản sang thăm và làm việc ở Việt Nam trong chương trình hợp tác trao đổi giảng viên giữa Trung tâm NCĐĐ ĐHKHXH&NV - ĐHQG.HCM với Viện NCĐĐ Nhật Bản.

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị:


 

Quang cảnh Hội nghị
 

 

 

PGS.TS. Vũ Tình và GS.TS. Ota Masakatsu  

 

  

 PGS.TS. Vũ Tình báo cáo chuyên đề

 

 

 Đoàn chủ tọa trong  buổi tọa đàm giữa cán bộ tuyên giáo của Thành Đoàn

với Trung tâm Nghiên cứu đạo đức ĐHKHXH&NV ĐHQG.HCM và Viện Nghiên cứu đạo đức Nhật Bản 

 

 

  Ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn 
tặng quà kỷ niệm cho Trung tâm NCĐĐ và Viện NCĐĐ

 

 

 

 

Ảnh kỷ niệm giữa lãnh đạo Thành Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành Đoàn
với Trung tâm NCĐĐ ĐHKHXH&NV ĐHQG.HCM và Viện NCĐĐ Nhật Bản

 

VP. Trung tâm NCĐĐ


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.